Opłaty za posiłki dokonujemy z góry za cały miesiąc do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który wnoszona jest opłata (5,50 zł stawka dzienna) - wyjątkiem jest wrzesień.

Płatności dokonujemy przelewem ( w tytule przelewu należy zamieścić: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Dane do przelewu:

02 8335 0003 0400 1474 2000 0010
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALACH
UL. APOLLINA 7
80-180 KOWALE