Informujemy, że opłata za obiady w Szkole Podstawowej w Kowalach w miesiącu październiku wynosi 126, 50 zł.

Płatności dokonujemy przelewem do dnia 25 września br. (w tytule przelewu należy zamieścić: imię i nazwisko dziecka oraz klasę).

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odliczeń za nieobecność dziecka informujemy, że kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna ze wskazaną powyżej oraz na tablicy ogłoszeń (126, 50 zł).

Jeżeli dziecko było nieobecne, a rodzic/opiekun wcześniej zgłosił ten fakt, prosimy o kontakt telefoniczny 664 926 677, w celu ustalenia pomniejszenia opłaty.

Dane do przelewu:

02 8335 0003 0400 1474 2000 0010
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALACH
UL. APOLLINA 7
80-180 KOWALE