Interpelacje

 

2023 rok

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.31.2023 (165 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.31.2023 (74 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.30.2023 (976 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.30.2023 (41 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.29.2023 (90 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.29.2023 (35 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.28.2023 (72 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.28.2023 (98 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.26.2023 ws POMKOL (55 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.26.2023 dot. POMKOL (52 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.25.2023 (428 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.25.2023 dot. BOB Paweł Biełuś (92 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.24.2023 (45 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.24.2023 (45 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.23.2023 (48 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.23.2023 (31 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.22.2023 dot. wniosku mieszkańców miejscowości Babidół (25 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.22.2023 dot. wniosku mieszkańców miejscowości Babidół. (47 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.21.2023 dot. m.in. budowy świetlicy w Babidole (71 KB)

pdf Odpowiedź Referatu IR na interpelacje nr BR.0003.21.2023 (117 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.20.2023 dot. m.in. ulicy Fiołkowej (82 KB)

pdf Odpowiedź Referatu IR na interpelacje nr BR.0003.20.2023 (249 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.19.2023 dot. zapisów na półkolonie (68 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.19.2023 dot. zapisów na półkolonie sportowe (51 KB)

pdf Odpowiedź na interpelacje nr BR.0003.18.2023 dot. AS Kolbudy (65 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.18.2023 dot. rozliczeń AS Kolbudy (60 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.17.2023 dot. referatu dzielnicowego w Kowalach (62 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.16.2023 część 2 (59 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.16.2023 (32 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.16.2023 (49 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.15.2023 (54 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.15.2023 (47 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.14.2023 (64 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.14.2023 (56 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.13.2023 (44 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.13.2023 w sprawie Neonów - Tożsamość (62 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.12.2023 (267 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.12.2023 w sprawie przedstawienia umów (65 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.11.2023 (4.66 MB)

pdf Interpelacja BR.0003.11.2023 (52 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.000310.2023 dot. działki nad jeziorem (115 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.10.2023 (58 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.9.2023 dot. odpowiedzi na interpelację BR.0003.7.2023 (64 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.9.2023 (66 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.8.2023 cz. II (228 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.8.2023 (209 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.8.2023 ws. likwidacji POMKOL (86 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.7.2023 (38 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.7.2023 w sprawie finansowania Dni Kolbud (58 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.6.2023 (191 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.6.2023 (122 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.5.2023 (56 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.5.2023 (84 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.4.2023 (63 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.4.2023 (58 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.3.2023 (513 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.3.2023 (53 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.2.2023 (58 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.2.2023 cz.2 (35 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.2.2023 (43 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.1.2023 (4.59 MB)

pdf Interpelacja BR.0003.1.2023 (40 KB)

2022 rok

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.21.2022 (1.36 MB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.21.2022 (29 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.20.2022 (54 KB)

pdf Odpowiedź na interpretacje nr BR.0003.19.2022 (67 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.19.2022 (52 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.18.2022 (36 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.18.2022 cz.1 (2.63 MB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.18.2022 cz.2 (2.00 MB)

pdf Interpelacja BR.0003.18.2022 (53 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.17.2022 (1.75 MB)

pdf Interpelacja BR.0003.17.2022 (47 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.16.2022 (137 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.16.2022 (60 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.15.2022 (121 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.15.2022 (56 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.14.2022 - 2  (1.45 MB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.14.2022 - 1 (62 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.14.2022 (73 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.13.2022 (290 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.13.2022 (79 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR 0003.9.2022 oraz BR0003.11.2022 (73 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.11.2022 (43 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację BR 0003.10.2022 (163 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.10.2022  (49 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację BR.0003.9.2022 (36 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.9.2022 (39 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację BR.0003.8.2022 (234 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.8.2022 (73 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację BR.0003.7.2022 (203 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.7.2022 (175 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BRG 0003.5.2022 (897 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.5.2022 (96 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację BR.0003.4.2022 - Koncepcja  obsługi GK publicznym transportem (10.64 MB)

pdf Interpelacja BR.0003.4.2022 - komunikacja autobusowa (43 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację BR.0003.2.2022 (70 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.2.2022 (70 KB)

pdf Odpowiedź do uszczegółowienia interpelacji nr BR.0003.1.2022 (435 KB)

pdf Uszczegółowienie do interpelacji BR.0003.1.2022 (28 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację BR.0003.1.2022 (45 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.1.2022 (32 KB)

2021 rok

pdf Odpowiedź na interpelację 0003.5.2021 (76 KB)

pdf Interpelacja 0003.5.2021 (52 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.4.2021 (80 KB)

pdf Interpelacja 0003.4.2021 (34 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.3.2021 (143 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.3.2021 (27 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację 2/2021 (66 KB)

pdf Interpelacja nr 2/2021 (70 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr 1/2021 (750 KB)

pdf Interpelacja nr 1/2021 (61 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.1.2020 - odpowiedź (1.48 MB)

pdf Interpelacja RG.003.1.2020 (227 KB)

2019 rok

pdf Interpelacja RG.0003.1.2019 (466 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.2.2019 (471 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.23.2019 (342 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.24.2019 (1.55 MB)

pdf Interpelacja RG.0003.27.2019 (393 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.34.2019 (685 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.41.2019 (175 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.41.2019 - odpowiedź (763 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.42.2019 (181 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.42.2019 - odpowiedź (1.05 MB)

pdf Interpelacja RG.0003.48.2019 (591 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.48.2019 - odpowiedź (403 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.51.2019 (632 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.51.2019 - odpowiedź (152 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.52.2019 (216 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.52.2019 - odpowiedź (316 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.55.2019 (161 KB)

pdf Interpelacja RG.0003.55.2019 - odpowiedź (135 KB)

 


Zapytania

2023 rok

pdf Zapytanie nr BR.0003.27.2023 (42 KB)

2022 rok

pdf Zawiadomienie nr 32/2022 (45 KB)

pdf Zawiadomienie nr 31/2022 (56 KB)

pdf Zawiadomienie nr 30/2022 (49 KB)

pdf Odpowiedź na zapytanie nr BR.0003.12.2022 (3.85 MB)

pdf Zapytanie BR.0003.12.2022 (104 KB)

pdf Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.02.2022 (44 KB)

pdf Zapytanie z dnia 28.02.2022 (71 KB)

2019 rok

  pdf Zapytanie RG.0003.1.2019 (460 KB)

pdf Zapytanie RG.0003.43.2019 (906 KB)

pdf Zapytanie RG.0003.44.2019 (502 KB)

pdf Zapytanie RG.0003.44.2019 - odpowiedź (792 KB)

pdf Zapytanie RG.0003.49.2019 (516 KB)

pdf Zapytanie RG.0003.49.2019 - odpowiedź (1.03 MB)

pdf Zapytanie RG.0003.50.2019 (517 KB)

pdf Zapytanie RG.0003.50.2019 - odpowiedź (137 KB)

2018 rok

pdf Zapytanie RG.0003.1.2018 (210 KB)

pdf Zapytanie RG.0003.2.2018 (306 KB)