W skład Klubu Radnych "My dla Gminy" wchodzą:

1. Andrzej Klimek – przewodniczący

2. Marek Rosa

3. Tomasz Kroll

4. Sosiński Andrzej

5. Barbara Brandt-Sarnecka