W skład Klubu Radnych "My dla Gminy" wchodzą:

1. Andrzej Klimek

2. Andrzej Sosiński

3. Marek Rosa

4. Marek Śpiewak

5. Barbara Brandt-Sarnecka

6. Tomasz Kroll