W skład Klubu Radnych "My dla Gminy" wchodzą:

  1. Andrzej Klimek – przewodniczący
  2. Marek Rosa
  3. Tomasz Kroll
  4. Sosiński Andrzej
  5. Barbara Brandt-Sarnecka