Andrzej Sosiński

Urodził się w 1965 roku. Jest sołtysem wsi Kolbudy, gdzie mieszka ponad pół wieku. Ukończył technikum łączności, od wielu lat jest członkiem PZW Kolbudy. Piastuje również funkcję wiceprezesa Kolbudzkiego Stowarzyszenia Kupców. Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. W radach poprzednich kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. Był jednym z inicjatorów powstania Młodzieżowej Szkółki Ekologiczno-Wędkarskiej. Hobby Andrzeja Sosińskiego to wędkarstwo, turystyka rowerowa, sporty motorowodne, zainteresowania techniczne oraz ekologia.

Kontakt:

email:

tel. 509 384 023