pdf Informacja o przerwie wakacyjnej w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kolbudy w roku 2015 (486 KB)