Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kolbudy.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 o godz. 10.00 oddzielnie dla każdej nieruchomości według kolejności podanej w powyższym ogłoszeniu w sali 101 w budynku Urzędu Gminy Kolbudy przy ulicy Staromłyńskiej 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 26-06-2015 na konto Urzędu Gminy Kolbudy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/Kolbudy Nr Rachunku: 19-8335-0003-0114-8887-2000-0013.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi, gdy uczestnik wygrywający przetarg uchyla się od zawarcia umowy. Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolbudy p. 216, tel. (0-58) 691-05-46.