pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Buszkowy Dolne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (389 KB)