pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Buszkowy Górne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (390 KB)