Z dniem 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po ich wprowadzeniu spowodują, że czas załatwiania spraw może się wydłużyć.
Utrudnienia, które ewentualnie mogą występować po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów, mają związek z tworzonym przez MSW systemem opartym na budowie centralnych rejestrów.
W pierwszych tygodniach funkcjonowania nowego systemu, załatwienie prostej sprawy (np. złożenie wniosku o dowód osobisty) może potrwać dłużej, niż było to dotychczas. Ponadto, może nastąpić konieczność zastosowania procedury awaryjnej.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że pracownicy urzędu dołożą wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować nowe zadania leżące po stronie Urzędu Gminy.

1 marca 2015 r., w związku z wejściem nowych przepisów z zakresu wydawania dowodów osobistych następuje zmiana wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązuje również nowy rodzaj fotografii. Wymogi techniczne fotografii do nowego dowodu osobistego są analogiczne jak do paszportu.

Istotną zmianą jest wymóg w zakresie terminu wykonania fotografii, nie może ona być starsza niż 6 miesięcy. Wymiana dowodów jest bezpłatna.

Podstawową zmianą w dowodach osobistych jest ich zawartość. W nowym dowodzie brak informacji o kolorze oczu, wzroście i - przede wszystkim - adresie zameldowania. Póki co wymiana dowodów na nowe dotyczy tylko i wyłącznie osób, których dokumenty utraciły ważność.
Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.
Jednocześnie adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od 1 marca 2015 r. nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.


Sprawy do załatwienia