Otwarty konkurs ofert na realizacji zadania publicznego w zakresu wspierania i upowszechniania kultury w okresie od 01.10.2020 r. do 15.12.2020 r.