Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Kolbudy w zakresie kultury i kultury fizycznej