Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kolbudy, działka nr 115/5 obręb Łapino