www.wfosigw.gda.pl

 

Zakończono realizację zadania pn. „Oświetlenie drogowe na drodze gminnej Pręgowo-Bielkówko, etap I”.

 

Gmina Kolbudy, informuje, że zakończono zadanie polegające na budowie oświetlenia drogowego w technologii LED w miejscowości Bielkówko. Budowa oświetlenia drogowego była związana z budową drogi gminnej Pręgowo-Bielkówko, na którą Gmina Kolbudy otrzymała wsparcie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II edycja 2015 rok.

 

Zadanie to, zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn.”Oszczędne Oświetlenie Pomorza”(edycja pilotażowa”).

 

Strona WWW WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfosigw.gda.pl

 

Głównym celem zadania było wybudowanie nowoczesnego oświetlenia przy budowie drogi gminnej Pręgowo-Bielkówko. W ramach realizacji zadania zamontowano 26 sztuk opraw LED-owych o mocy 78 W każda. Po wybudowaniu lamp w technologii LED, moc sumaryczna wyniesie 2028 kW, a roczne zużycie energii 8,100MWh. Przyjęte rozwiązania techniczne dla budowy oświetlenia zakładały zastosowanie oświetlenia zgodnego z obowiązującą normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Zastosowane oprawy LED wyposażono w układ zasilający pozwalający na utrzymanie stałego w czasie strumienia świetlnego oraz umożliwiającego redukcję mocy oprawy w godzinach późnonocnych, kiedy ruch na ulicy jest niewielki(23:00-05:00).

 

Gmina Kolbudy od 2011 roku wykonuje oświetlenie drogowe w technologii LED. Pierwsze tej klasy oświetlenie LED-owe wykonano na węźle Kowale(obwodnica Trójmiasta). Poprzez informacje umieszczane na stronie internetowej Gminy Kolbudy, spotkania sołeckie, sesje Rady Gminy Kolbudy, wprowadzenie informacji do szkół o działaniach ekologicznych Gminy, propagujemy rozwiązania ekologiczne. Dzięki inwestycjom, informacji, reklamie, odnotowano wzrost zainteresowania mieszkańców tematyką poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń, jak również działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.