Niska emisja – co wdychamy paląc śmieci?

! Dwutlenek siarki SO2 !

  • bezbarwny gaz
  • ostry, gryzący i duszący zapach
  • silnie drażniący drogi oddechowe

! Pyły PM 10 μm i PM 2,5 μm !, które zawierają substancje toksyczne.

PM 10 μm

  • dociera do górnych dróg oddechowych i płuc
  • choroby układu oddechowego

PM 2,5 μm

  • mogą głęboko wnikać do płuc
  • choroby serca
  • choroby naczyń krwionośnych
  • choroby dróg oddechowych
  • rak płuc

Uwaga ! Grupą szczególnie narażoną na oddziaływanie pyłów są osoby starsze i dzieci.

 

Projekt: „Czyste powietrze w Kolbudach – edycja 2017”
Program: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)
Źródło dofinansowania: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
www.wfosigw.gda.pl

 

Źródło: www.misja-emisja.plww.nie-truje.pl