Zadanie pn. „Czyste powietrze w Kolbudach” realizowane zostało zgodnie z warunkami określonymi w umowie nr WFOŚ/D/III-9/206/2017 z dnia 21 września 2017r.

Celem projektu było ograniczenie stężeń substancji zanieczyszczających powietrze w Gminie Kolbudy tj. emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spala się węgiel lub drewno o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych.

W ramach projektu: 

Wymieniono 15 źródeł ogrzewania opalanych węglem o łącznej mocy 269 kW i zastąpieniu ich 7 kotłami opalanymi gazem ziemnym i 8 kotłami opalanymi biomasą. 

Łączna wartość projektu: 243 741,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku 56 200,00 zł

Realizacja : 2017 rok