Więcej informacji na temat usuwania wyrobów zawierających azbest - edycja 2019

Charakterystyka zadania i osiągnięte efekty