Zjawisko niskiej emisji polega na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla w przestarzałych i niesprawnych piecach i kotłach grzewczych, a także spalania złej jakości węgla oraz śmieci. Zjawisko niskiej emisji, jest łatwe do zaobserwowania. Zazwyczaj w okresie jesienno-zimowych z kominów budynków, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi wydobywa się czarny dym. Ten dym niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, które są niebezpieczne dla środowiska naturalnego i człowieka.

Czym jest niska emisja? Zjawisko niskiej emisji polega na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla w przestarzałych i niesprawnych piecach i kotłach grzewczych, a także spalania złej jakości węgla oraz śmieci. Zjawisko niskiej emisji, jest łatwe do zaobserwowania. Zazwyczaj w okresie jesienno-zimowych z kominów budynków, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi wydobywa się czarny dym. Ten dym niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, które są niebezpieczne dla środowiska naturalnego i człowieka.

Skąd się bierze niska emisja?
1. Nieodpowiednie spalanie węgla.
2. Spalanie węgli niskiej jakości.
3. Spalanie odpadów.

Co emitujemy podczas spalania? W zależności od rodzaju spalonego paliwa, czy odpadu zmienia się skład emisji zanieczyszczeń.

 

Kocioł węglowy automatyczny
Paliwo: węgiel kamienny ekogroszek
Zanieczyszczenia emitowane przy spalaniu 1 tony węgla

 

Kocioł węglowy zasypowy
Paliwo: węgiel kamienny
Zanieczyszczenia emitowane przy spalaniu 1 tony węgla

 

Paliwo: Koks 
Zanieczyszczenia emitowane przy spaleniu 1 tony koksu

 

W przypadku spalania odpadów, oprócz związków podobnych jak te emitowane przy spalaniu paliw, emituje się również związki takie jak
Związki toksyczne uwalniane podczas spalania różnych odpadów:

 

Co wdychamy paląc odpady?
1. Pyły PM 10 μm i PM 2,5 μm zawierają substancje toksyczne. Grupą szczególnie narażoną na oddziaływanie pyłów są osoby starsze i dzieci.
PM 10 μm
- dociera do górnych dróg oddechowych i płuc
- choroby układu oddechowegoPM 2,5 μm
- mogą głęboko wnikać do płuc
- choroby serca
- choroby naczyń krwionośnych
- choroby dróg oddechowych
- rak płuc


2. Dwutlenek siarki SO2
- bezbarwny gaz
- ostry, gryzący i duszący zapach
- silnie drażniący drogi oddechowe
 Co kryje się w dymie? Choroby serca, nowotwory, wadliwe krążenie, zmiany genetyczne, problemy z oddychaniem, choroby płuc, alergie.

Programy i akcje społeczne, które prowadzone są przez Gminę Kolbudy
Projekt: „Czyste powietrze w Kolbudach”
Program: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2014)
Źródło dofinansowania: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl)

Przedmiot projektu: Zadanie polegało na dofinansowaniu przez Gminę Kolbudy modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie Gminy Kolbudy. Modernizacja polegała na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem oraz zastąpieniu ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii; pompy ciepła, kolektory słoneczne; kotły opalane biomasą, czego następstwem będzie redukcja substancji szkodliwych do atmosfery.

Efekt rzeczowy przedsięwzięcia:
Likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem w ilości: 3
Zakup i montaż pieców gazowych w ilości: 2
Zakup i montaż pomp ciepła w ilości: 1
Zakup i montaż kotłów opalanych na biomasę w ilości: 1
Zakup i montaż instalacji solarnej w ilości: 1

 

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia - redukcja:


Budżet projektu:

 

Więcej na temat konkursów dofinansowanych przez WFOŚiGW znajduje się na stronie:www.wfosigw.gda.pl

Więcej na temat niskiej emisji można dowiedzieć się odwiedzając strony www:www.misja-emisja.pl oraz www.nie-truje.pl