W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza – edycja 2014" Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał kwotę do 14 400,00 zł na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze w Kolbudach” realizowanego przez Gminę Kolbudy. Gmina Kolbudy przeznaczyła na ten cel 16 122,00 zł.
 
Do udziału w konkursie zostali zakwalifikowani mieszkańcy Gminy Kolbudy, którzy w terminie do 02.05.2014 roku, złożyli wnioski o dotację, jednocześnie deklarując osiągnięcie najlepszego efektu ekologicznego.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu mieszkańcy otrzymają dotacje zarówno z Gminy Kolbudy, jak i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w łącznej wysokości do 38% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dofinansowane zostały 4 inwestycje modernizacyjnych źródeł energii cieplnej polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
  • kotłami opalanymi gazem,
  • odnawialnymi źródłami energii.

Dzięki realizacji zadania spodziewane jest osiągnięcie pozytywnego efektu ekologicznego, polegającego na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.