W wyniku realizacji w/w inwestycji wymieniono dwa stare piece węglowe na jeden nowoczesny kocioł na gaz ziemny typu LogoBloc L70 o mocy 70 kW oraz podgrzewacz pojemnościowy wody użytkowej EAS 300 o pojemności 300 l, a także ciśnieniowe naczynie przeponowe typu NG 18 o poj. 18 dm3 ciśnienie wstępne 1,5 bara, ciśnieniowe naczynie przeponowe typu NG 140 o poj. 140 dm3 ciśnienie wstępne 1,5 bara, ciśnieniowe naczynie przeponowe typu DD 33 o poj. 33 dm3 ciśnienie wstępne 4 bary. Udzielona pożyczka posłużyła także do gruntownej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, co wpłynie na większą sprawność całego systemu ogrzewania i oszczędności. W ramach inwestycji wykonano również nową instalację wody użytkowej ciepłej i zimnej. Poprawne działanie wszystkich nowych urządzeń zapewniają pompy: trzy obiegowe Magna 25-60, obiegowa Magna 3 32-120 F, cyrkulacyjna c.w.u. Grundfos UPS 25-80 N.

 

Likwidacja starych pieców węglowych pozwoliła na likwidację składu opału i odzyskanie pomieszczenia na cele dydaktyczne szkoły. Modernizacja kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i wody użytkowej pozwoliła na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 1,6166 tony na rok (w tym pyłów ogólnych, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla.