Wojciech Sosnowski

Urodził się w Świeciu w 1973 roku. Ma żonę i cztery córki. Od dekady jest mieszkańcem Kolbud. Nowo powołany Zastępca Wójta Gminy Kolbudy ukończył Wydział Filologiczno - Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Większość swojej dotychczasowej aktywności zawodowej poświęcił nowoczesnym mediom. Bliskie są mu tematy związane z cyfryzacją i internetem.

Dziennikarz i menadżer od dwudziestu lat. Pracował m.in. jako szef wydawców strony głównej portalu Wirtualna Polska. W ostatnim czasie związany z Radiem Gdańsk.

Wojciech Sosnowski jest wielkim sympatykiem piłki nożnej oraz tenisa. Aktywnie kibicuje futbolistom Lechii Gdańsk i narodowej reprezentacji Polski. Jak sam o sobie mówi, jest też molem książkowym. Do zainteresowań Zastępcy Wójta Gminy Kolbudy należą także nowoczesne gry planszowe, w które nie tylko gra, ale również kolekcjonuje i zachęca innych do takiej formy rozrywki.

pokój: 316

Telefon: (58) 691-05-21

 

Zadania:

  • podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez wójta,
  • wykonywanie zadań powierzonych przez wójta,
  • zastępowanie wójta podczas nieobecności w zakresie określony przez wójta na podstawie odrębnych upoważnień,
  • reprezentowanie gminy w zakresie określonym przez wójta,
  • zastępca wójta w szczególności wykonuje zadania związane z koordynacją i stymulowaniem procesów rozwoju społecznego w gminie oraz podejmuje działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań gminnych,
  • wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień wójta.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kolbudy ws. powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Wojciechowi Sosnowskiemu - Zastępcy Wójta Gminy Kolbudy.

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/skm_c25818121414350.pdf