Anita Richert – Kaźmierska

Od 20 lat związana jest z Politechniką Gdańską, gdzie pracowała na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. w zakresie polityki społecznej, polityki ekonomicznej czy budowania przedsiębiorczych zespołów.

Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektów międzynarodowych w obszarach edukacji, spraw społecznych czy tematyki senioralnej. Jako pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG miała okazję współpracować z samorządami przy realizacji programów we wspomnianym zakresie.

Anita Richert – Kaźmierska pełni funkcję Sekretarza Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Jest też członkiem Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Przez ostanie cztery lata pełniła funkcję Pełnomocnika Wójta Gminy Kolbudy ds. Seniorów. 

Jako Zastępca Wójta Gminy Kolbudy Anita Richert – Kaźmierska nadzorowała będzie pracę referatów odpowiedzialnych za: kulturę, sport, rekreację, oświatę oraz programy rozwojowe i audyt. Anita Richert – Kaźmierska jest mieszkanką wsi Babidół.