Karol Czuba

p.o. Kierownika

GOK
tel. (58) 691-05-34

 

Daniel Piechnik

Główny Specjalista ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

GOK
tel. (58) 691-05-34

 

Anna Ciecholewska  (zastępstwo Ewelina Butrym)

ds. kultury i sportu

GOK
tel. (58) 691 05 37