Izabela Kołodko

Sekretarz Gminy Kolbudy

pokój: 303

tel. (58) 691-05-26

 

Roman Nowak

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

pokój: 304
tel. (58) 691-05-83

 

Kornelia Gordon

ds. kancelaryjnych

pokój: 302
tel. (58) 691-05-21

 

Martyna Bieszka

ds. kancelaryjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta
tel. (58) 691-05-20

 

 

Agata Lorrek

ds. administracyjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta
tel. (58) 691-05-20

 

Katarzyna Bartosińska

Główny specjalista ds. kadr i płac

pokój: 314
tel. (58) 691-05-42

 

Marlena Bąba

ds. kadr i płac

pokój: 215
tel. (58) 691-05-42

 

Agnieszka Michalska

pokój: 206
tel. (58) 691-05-30

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 

Anita Richert - Kaźmierska

pokój: 206
tel. (58) 691-05-30
tel. 535 171 835

Pełnomocnik Wójta ds. seniorów

 

Artur Klaman

pokój: 217
tel. (58) 691-05-51

Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych