Podatki 2020


Podatek od nieruchomości

pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (73 KB)

pdf Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 (38 KB)

pdf Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 (37 KB)


Podatek rolny

pdf Deklaracja na podatek rolny DR-1 (63 KB)

pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 (35 KB)

pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 (34 KB)


Podatek leśny

pdf Deklaracja na podatek leśny DL-1 (51 KB)

pdf Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 (32 KB)

pdf Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 (32 KB)


Podatek od środków transportu

pdf Deklaracja na podatek od środków transportu DT-1 (68 KB)

pdf Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu DT-1a (59 KB)


Nieruchomości i obiekty budowlane

pdf Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (62 KB)

pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 (36 KB)

pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 (36 KB)

pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 (32 KB)


Grunty

pdf Informacja o gruntach IR-1 (49 KB)

pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 (34 KB)

pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 (33 KB)

pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 (32 KB)


Lasy

pdf Informacja o lasach IL-1 (42 KB)

pdf Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 (32 KB)

pdf Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 (32 KB)

pdf Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 (32 KB)