pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (243 KB)

pdf Objaśnienia do wniosku (230 KB)

pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (43 KB)

pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (83 KB)

pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (81 KB)

pdf Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie dokumentu elektronicznego (88 KB)