document Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z terenu nieruchomości stanowiącej ich własność, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem terenów nieruchomości i obszarów wpisanych do rejestru zabytków (18 KB)

document Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków (23 KB)

document Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (81 KB)

document Wniosek na usunięcie drzew i krzewów (23 KB)

document Zgłoszenie drzew stanowiących wywrot/złom (22 KB)

document Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (19 KB)

E-wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

E-wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach