Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

document Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (3.57 MB)

document Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (5.36 MB)

document Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji o warunkach zabudowy (5.36 MB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji administracyjnej (5.36 MB)

document Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (8.24 MB)

 

Przeznaczenie terenu

document Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (8.25 MB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (8.26 MB)

document Wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego (57 KB)

 

Rewitalizacja

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji (8.25 MB)