Ostatnie lata przyniosły ze sobą systematyczną poprawę warunków nauki w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kolbudy. Coraz wyższy jest również poziom prezentowany przez kolbudzkie szkoły.

 

Polityka oświatowa prowadzona przez władze gminy od wielu lat nie ulega zmianie. W każdym budżecie poziom wydatków na oświatę zdecydowanie wzrasta, a subwencja oświatowa przekazywana przez władze centralne do gminnej kasy pokrywa coraz mniejszy procent wydatków przeznaczanych na oświatę.

I rzeczywiście, z analizy gminnych budżetów z ostatnich pięciu lat przeprowadzonych przez Urząd Gminy jednoznacznie wynika, że dynamika wydatków na oświatę nie tylko z roku na rok wzrasta, ale również zdecydowanie przewyższa dynamikę wydatków bieżących budżetu gminy. W ostatnich pięciu latach blisko trzykrotnie wzrosła również dopłata z budżetu gminy do środków przeznaczanych na oświatę.- Powtarzałem to zawsze i zdania nie zamierzam zmieniać: nie możemy oszczędzać na naszym najmłodszym pokoleniu – mówi Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy. – Zdaję sobie sprawę z faktu, że wydatki związane z oświatą stanowią coraz większy procent gminnego budżetu, jednak jest to wyraz polityki przyjętej przeze mnie i wspierających mnie radnych.

- Teoretycznie wydatki związane z oświatą powinny być pokrywane z subwencji przekazywanej nam przez władze centralne – mówi Leszek Grombala. – I w niektórych gminach te środki muszą na oświatę wystarczyć. Co więcej, zdarza się, że ze środków pochodzących z subwencji niektóre gminy realizują również inne zadania. Nie wyobrażam sobie jednak, aby taka sytuacja mogła mieć miejsce na terenie naszej gminy. Postawiliśmy na dzieci i młodzież, bo to przecież w ich rękach jest nasza przyszłość. I chociaż niektórzy mogą uważać, że na oświatę przeznaczamy środki, które można by wykorzystać np. na inwestycje, to my uważamy iż obraliśmy słuszną drogę.

Z blisko 18.5 mln złotych przeznaczonych na oświatę w 2010 roku największy procent – blisko 10 mln złotych pochłonęły wynagrodzenia nauczycieli. Na wydatki bieżące placówek oświatowych przeznaczono prawie 3.5 mln zł, 3.1 mln pochłonęły dotacje dla placówek niepublicznych, a na inwestycje przeznaczono prawie 1.3 mln złotych.

 

- Tak wysokie środki przeznaczane na wynagrodzenia pracowników oświaty są bezpośrednią wypadkową faktu, iż w naszych placówkach pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach (75 dyplomowanych, 41 mianowanych, 44 kontraktowych i tylko 13 stażystów – przyp. red.) – zauważa wójt Grombala. – A poziom wynagrodzeń nauczycieli ustalany jest przez rząd centralny i od wielu lat systematycznie wzrasta. Warto również zauważyć, że w ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się liczba placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie naszej Gminy, a co za tym idzie wzrosły koszty związane z udzielanymi dla tych placówek dotacjami.

Na terenie Gminy Kolbudy funkcjonuje obecnie 5 placówek publicznych (4 szkoły i Zespoły Kształcenia oraz jedno przedszkole) oraz 11 niepublicznych (2 szkoły oraz 9 przedszkoli i punktów przedszkolnych). Poziom wydatków przeznaczanych na oświatę z gminnego budżetu wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat z 9.6 mln do 18.5 mln zł.