Na początku lutego w każdym sołectwie gminy odbędą się zebrania wiejskie, na których będą wybierani nowi sołtysi i nowe rady sołeckie na kadencję 2011-2014. Poniżej przedstawiamy kalendarz zebrań sołeckich.

UWAGA!! Z przyczyn technicznych zebranie wiejskie wsi Czapielsk przełożone zostało na 18 lutego (piątek) na godzinę 17.20. Za zmiany przepraszamy!