Od 1 marca Wójt Gminy Kolbudy, Leszek Grombala, ma nowego zastępcę. Na funkcję wice wójta powołany został Ireneusz Olejnik.

Przypomnijmy, że przez ostatnie lata zastępcą wójta gminy Kolbudy był Krzysztof Regliński, który zdecydował się zrezygnować z pracy w Urzędzie Gminy. Jego miejsce zajął Ireneusz Olejnik, który w ubiegłorocznych wyborach samorządowych uzyskał mandat radnego z okręgu wyborczego obejmującego sołectwa Łapino i Czapielsk (mandat ten wygasł w momencie objęcia stanowiska wicewójta).

Ireneusz Olejnik ma 54 lata, żonę i dwoje dorosłych dzieci. W samorządzie gminy Kolbudy działa od trzech kadencji. Przed objęciem funkcji wicewójta zajmował stanowisko leśniczego Leśnictwa Ostróżki.

W Urzędzie Gminy wicewójt odpowiada m.in. za współtworzenie budżetu inwestycyjnego, nadzór nad inwestycjami oraz oświatą.