W gminie Kolbudy zamieszkuje obecnie blisko 20 tys. mieszkańców. Jednak zameldowanych na terenie naszej gminy jest niespełna 15 tys. osób. - Zachęcamy wszystkich, którzy są mieszkańcami naszej gminy do zameldowania się w Kolbudach - mówi Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy.

informacje i formularze meldunkowe - zamelduj się w Gminie Kolbudy! >>

Dopełnienie formalności meldunkowych nie jest skomplikowane i nic nie kosztuje - a może przynieść poprawę komfortu i jakości życia w najbliższym otoczeniu. Z tytułu niezameldowanych mieszkańców gmina ponosi niemałe straty. Po pierwsze podatek należny naszej gminie wpływa do innych gmin m.in. Gdańska lub Gdyni. Po drugie jesteśmy dość zamożną gminą i każdego roku płacimy podatek na rzecz ubogich samorządów - tzw. janosikowe. A zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Od stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy z ewidencji ludności, które wprowadziły szereg ułatwień dla obywateli w kwestiach meldunkowych. Oto niektóre z nich:

  • istnieje możliwość automatycznego wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu. Nie ma potrzeby najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby dopiero w drugim urzędzie móc się zameldować w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu,
  • odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania w urzędzie książeczki wojskowej,
  • wydłużony został termin na zgłoszenie zameldowania z 4 do 30 dni,
  • umożliwiono dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika.

Zachęcamy więc mieszkańców gminy, aby poprzez meldunek w miejscu faktycznego zamieszkania płacili podatki na rzecz własnego samorządu. Każda meldująca się osoba, odprowadza od uzyskanych przez siebie dochodów podatki, które zasilają budżet gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Gmina natomiast dzięki temu zyskuje środki na realizację różnego rodzaju inwestycji. Dla lokalnego samorządu może być to solidny zastrzyk gotówki. Pieniądze te mogą być przeznaczone na dalsze inwestycje dla mieszkańców, czyli drogi, chodniki czy place zabaw.

Mieszkańcy naszej gminy mogą również zasilić budżet gminy bez meldunku. Wystarczy uaktualnić adres zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym PIT lub na formularzu ZAP-3 we właściwym Urzędzie Skarbowym. Wypełnienie tych formalności wystarczy, żeby prawie 40% naszego podatku wracało do gminy, a dalsze 10% podatku do powiatu, w którym żyjemy.