W Urzędzie Gminy w Kolbudach odbyły się pierwsze warsztaty Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego mające na celu wypracowanie wspólnych wytycznych zagospodarowania przestrzeni Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Trójmiasta. - To wielki zaszczyt że po raz pierwszy w tak ważnej kwestii spotykamy się właśnie na terenie gminy Kolbudy - powiedział otwierający warsztaty Marek Goliński, zastępca wójta Gminy Kolbudy.

Głównym celem stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, powołanego 15 września 2011 roku, jest stworzenie wytycznych do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich przy jednoczesnym poszanowaniu ich odrębności i specyfiki.

Podczas Kongresu Miasto Plus „Zarządzanie metropoliami XXI wieku“, który odbył się w listopadzie 2012 r., Gdański Obszar Metropolitalny zapoczątkował prace nad standaryzacją zapisów Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w obrębie obszaru metropolitalnego. Synteza studiów uwarunkowań 58 gmin metropolii, wykonana przez Biuro Rozwoju Gdańska, wykazała wiele różnic i nieścisłości w kierunkowych dokumentach planistycznych samorządów. A brak jednolitych dokumentów do planowania i zarządzania obszarem trójmiejskim powoduje dysharmonię na styku gmin w obrębie GOM oraz rozbieżności ustaleń na granicach samorządów.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele 13 samorządów wchodzących w skład GOM. Oprócz gospodarzy - reprezentowanych przez Marka Golińskiego, z-cę wójta Gminy Kolbudy oraz Annę Sychtę - kierownika referatu Zagospodarowania Przestrzennego UG Kolbudy (wraz z pracownikami) - obecni byli przedstawiciele gminy Cedry Wielkie, gminy miasta Gdańsk, miasta Pruszcz Gdański, gminy Pruszcz Gdański, gminy Przodkowo, gminy Przywidz, gminy Pszczółki, gminy miasta Sopot, gminy Suchy Dąb, gminy Szemud, gminy Trąbki Wielkie oraz gminy Żukowo.