Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Kolbudy od 1 lipca 2013 r. opłata za wywóz śmieci będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Radni ustalili również stawkę opłaty za wywóz śmieci: 12 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregacji odpadów i 24 zł od osoby miesięcznie, gdy segregacja nie jest prowadzona.

Wybierając metodę „osobową” radni przychylili się do wyników ankiet, które w tej sprawie wśród mieszkańców gminy przeprowadził Urząd Gminy w Kolbudach. Przypomnijmy, że ustalenie stawek za wywóz śmieci związane z koniecznością wprowadzenia, przygotowanej przez Parlament RP tzw. ustawy „śmieciowej”. Zgodnie z ustawą każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości zamieszkanej jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Żeby ułatwić mieszkańcom gminy wykonanie tej powinności na adres każdej nieruchomości (lub zarządcy) dostarczony zostanie druk deklaracji. Dokumenty te będą również dostępne na stronie internetowej www.kolbudy.pl, u wszystkich sołtysów, a także w Urzędzie Gminy. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa z dniem 29 marca 2013 r.

Po raz kolejny przypominamy również o konieczności wypowiadania zawartych z przedsiębiorcami umów na wywóz odpadów komunalnych. Docierające do nas sygnały o tym, że z dniem 1 lipca 2013 r. umowy te automatycznie wygasają, budzą duży niepokój, bo są po prostu nieprawdziwe. Ustawa nie wskazuje na automatyczne wygaśnięcie zawartych umów.

Aby zatem od 1 lipca 2013 r. uniknąć podwójnego płacenia (przedsiębiorcy i Gminie), każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości zamieszkanej (dotyczy zarówno budynków jednorodzinnych jak i wielomieszkaniowych) powinien wypowiedzieć obowiązującą umowę, tak aby straciła ona swoją ważność z dniem 30 czerwca 2013 r.

W najbliższym czasie udostępnimy również Państwu zakładkę na stronie internetowejwww.kolbudy.pl w celu przekazywania kolejnych informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.