Już 253 rodziny z terenu Gminy Kolbudy posiadają uprawnienia do korzystania z przywilejów, ulg i zniżek ujętych w programie „Kolbudzka Karta Dużej Rodziny”.

Obowiązująca od początku bieżącego roku oferta adresowana jest do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Niższe koszty - organizowanego przez Gminę Kolbudy - wypoczynku dla dzieci i młodzieży, niższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy zniżki na zakup jednorazowych biletów autobusowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Posiadacze Karty mają również możliwość wynajmu gminnych obiektów sportowych oraz świetlic wiejskich na preferencyjnych warunkach.

- Zainteresowanie przygotowaną przez nas propozycją wyraża coraz więcej rodzin – mówi Wicewójt Gminy Kolbudy Marek Goliński. – To z pewnością cieszy i zachęca do pracy nad ulepszaniem oferty. Właściwie nie ma dnia, aby nasi urzędnicy nie przyjmowali nowych wniosków lub nie instruowali mieszkańców w jaki sposób uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

To właśnie ogólnopolska Karta z numerem, którego 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator Gminy Kolbudy 2204032, uprawnia do korzystania z naszego programu. Do tej pory wnioski o wydanie Karty przyjmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od początku marca osoby zainteresowane uzyskaniem wymaganych uprawnień powinny kontaktować się z Referatem Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Kolbudy.

Programowa propozycja dotyczy jednak nie tylko ulg oferowanych przez Gminę Kolbudy i jej jednostki organizacyjne. „Kolbudzka Karta Dużej Rodziny” uprawnia również do zniżek
i rabatów zaproponowanych przez podmioty, które nie są powiązane organizacyjnie
i kapitałowo z Gminą Kolbudy. Na podstawie porozumienia zawartego z gminą do programu przystąpić może każdy prowadzący działalność gospodarczą, który chce zaproponować swoje usługi na preferencyjnych warunkach. Wolę wspólnego budowania ciekawej oferty zgłaszają już kolejni przedsiębiorcy

- Nasza Karta obowiązuje od początku bieżącego roku – mówi Marek Goliński. – W pierwszej kolejności zaproponowaliśmy zniżki i ulgi, za usługi realizowane przez gminę lub jednostki z nią powiązane. Atrakcyjność oferty, a co się z tym wiąże satysfakcja mieszkańców zależała będzie jednak od liczby przedsiębiorców, którzy się do nas przyłączą. Zachęcam gorąco właścicieli sklepów, punktów usługowych oraz wszystkich, którzy chcą wspomóc rodziny wielodzietne.

Podmioty, które przystąpią do programu „Kolbudzka Karta Dużej Rodziny” mogą posługiwać się logo programu w materiałach promocyjnych i reklamowych. Najważniejsze chyba jest jednak to, że przystępujący do naszego programu zyskują nowych klientów oraz wdzięczność mieszkańców wychowujących przynajmniej trójkę dzieci. W kontaktach biznesowych, co istotne, postrzegani będą natomiast jako partnerzy wrażliwi na potrzeby innych osób.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków o wydanie Karty. Przedsiębiorców, którzy chcą zostać partnerami programu zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Kolbudy i wypełnienie stosownej deklaracji, która stanowi załącznik do uchwały.

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_117_2015.pdf

Pytania dotyczące zasad wydawania Kart oraz związanych z tym formalności prosimy kierować pod nr tel. (58) 691 05 48.

Odpowiedzi na pytania przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do Programu uzyskacie Państwo pod nr tel. (58) 691 05 73.