Prezentacja nowo powołanej Straży Gminnej w Kolbudach była jednym z ważniejszych punktów XVII sesji Rady Gminy Kolbudy. W sali obrad pojawił się Komendant Mirosław Mudlaff wraz z dwojgiem strażników, z którymi strzegł będzie porządku na terenie Kolbud i okolicznych miejscowości. Zaproszenie do udziału w sesji przyjął też Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Dariusz Wiśniewski.

Jestem przekonany, że pomożecie nam i sobie w walce z tym, co boli mieszkańców naszej gminy – mówił do funkcjonariuszy Wójt Leszek Grombala. – Nie jest tajemnicą, że śmieci i szaleni kierowcy kilkudziesięciotonowych ciężarówek są dla nas wszystkich dużym problemem. Nasi mieszkańcy nie czują się do końca bezpieczni, o czym świadczą choćby zebrania sołeckie w miejscowościach Buszkowy i Lisewiec. Przez nasze miejscowości przejeżdża około 400 ciężarówek na dobę, a ma być ich podobno nawet 600.

Podczas Sesji podkreślano, że nowa formacja ma już za sobą pierwsze działania. Strażnicy mieli już okazję uczestniczyć w spotkaniach z mieszkańcami i policją. Poświęcone były właśnie problemowi ciężarówek wożących kruszywo ze zlokalizowanych w naszej gminie żwirowni. Wspólne patrole obu służb już się rozpoczęły. Wkrótce do pomocy w egzekwowaniu przepisów prawa dołączyć mogą Inspekcja Transportu Drogowego oraz Morski Oddział Straży Granicznej. Intensywność planowanych kontroli w tym zakresie ma być systematycznie zwiększana.

Sesja Rady Gminy stanowiła dogodną okazję nie tylko do zaprezentowania funkcjonariuszy radnym, ale również do uroczystego, symbolicznego wręczenia służbowych legitymacji funkcjonariuszom. Zaszczyt ten przypadł w udziale Wójtowi Leszkowi Grombali.

Podczas sesji nie zabrakło odniesienia do kwestii likwidacji straży przez niektóre samorządy. Argument ten często przytaczają przeciwnicy tego rodzaju miejskich, czy gminnych służb.

- Likwidacje straży miejskich i gminnych wynikają często z tego, ze samorządom brak filozofii działania dla tej formacji – mówił Dariusz Wiśniewski, który na co dzień kieruje Strażą Miejską w Gdyni. – Jestem po rozmowach z władzami Państwa gminy i wiem, że filozofia działania tej formacji w Kolbudach została nakreślona. Jestem przekonany, że będziecie pozytywnie oceniać korzyści, jakie ta służba przyniesie gminie i mieszkańcom.

O dużych nadziejach pokładanych w Straży Gminnej mówił Przewodniczący Rady Gminy Kolbudy Wiesław Rusiecki.

Pana sukces będzie naszym sukcesem – mówił do nowego komendanta kolbudzkiej straży. – Odpowiedzialność za ewentualną klęskę spadnie na kilka osób. W tym na mnie. Trzymam kciuki, żeby się Wam udało spełnić oczekiwania mieszkańców.

Szef nowej formacji Mirosław Mudlaff, który ma świadomość ciążącej na nim presji wyraził gotowość do realizacji stawianych przed nim zadań.

– We własnym zakresie oraz we współpracy z innymi służbami będziemy starali się eliminować problemy, z którymi borykać się muszą mieszkańcy Gminy Kolbudy – powiedział.