Z usług Ośrodka Zdrowia w Kolbudach korzysta wielu mieszkańców naszej gminy. Często brakuje im jednak wiarygodnej informacji na temat świadczeń, które mogą uzyskać w ośrodku. Dlatego też poniżej przedstawiamy kompleksową informację na temat pracy Ośrodka Zdrowia w Kolbudach.

 

W zakresie praktyki pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej świadczenie wykonują trzy pielęgniarki, zatrudnione w NZOZ CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w Łapinie. Ponadto w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczenia medyczne wykonuje również położna środowiskowo-rodzinna i pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, która sprawuje opiekę pielęgniarską nad dziećmi oraz młodzieżą w szkołach z terenu Gminy Kolbudy. Wszystkie te podmioty ściśle współpracują z praktykami lekarzy rodzinnych. Świadczenie stomatologiczne sprawują dwie praktyki. Ponadto pacjenci mają możliwość korzystania z poradni specjalistycznych: laryngologicznej, ginekologicznej i okulistycznej. Świadczenia medyczne lekarskie i stomatologiczne udzielane są w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbudach. Ośrodek ten wyposażony jest w podstawowy sprzęt medyczny, z którego korzystają wszyscy lekarze świadczący usługi medyczne (aparaty EKG, spirometry, aparat USG, glukometry i aparat do badania cholesterolu i TG, oftalmoskopy i otoskopy, zestawy do prowadzenia akcji reanimacyjnej).Opiekę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej sprawują cztery praktyki lekarzy rodzinnych (lekarze posiadają II stopień specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej), którzy od 1999 r. mają podpisane indywidualne kontrakty na świadczenia medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia (wcześniej z Kasą Chorych). Praktyki lekarzy rodzinnych sprawują opiekę codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Od lutego br. zostały zmienione godziny przyjęć lekarzy rodzinnych w gabinetach lekarskich (szczegóły w ramce poniżej). Każdy z lekarzy przyjmuje swoich pacjentów zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak również w godzinach popołudniowych. Obowiązuje zapisywanie się na wizytę do przychodni na określoną godzinę (rejestracja może być dokonana osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie). Rejestracja jest czynna w godzinach od 8.00 do 12.30.

Poza godzinami otwarcia gabinetów (wolne soboty, niedziele i święta oraz w godzinach o 18.00-8.00) pacjenci z naszej gminy korzystają w przypadku nagłego zachorowania z usług Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. (opieka stacjonarna i wyjazdowa). W sytuacjach koniecznych hospitalizacji mieszkańcy gminy Kolbudy kierowani są do szpitali w Gdańsku (Akademia Medyczna, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Miejski Gdańsk Zaspa) lub Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

Harmonogram przyjęć w gabinetach lekarskich

 

Numery telefonów w Ośrodku Zdrowia w Kolbudach

 

Dzięki finansowaniu z budżetu gminy oraz korzystając z programów profilaktycznych NFZ, od wielu lat w Kolbudach prowadzone są badania profilaktyczne wykonywane przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz specjalistów w celu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (badania cytologiczne, mamograficzne, urologiczne), określające czynniki ryzyka chorób układu krążenia i układu oddechowego. Od trzech lat wszystkie niemowlęta urodzone na terenie naszej gminy objęte są badaniem stawów biodrowych.