W ostatnim czasie do Wójta Gminy Kolbudy, Leszka Grombali, wpłynęło szereg e-maili (zamieszczonych poniżej) dotyczących funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Kolbudach. O ustosunkowanie się do nich poprosiliśmy Tadeusza Wysockiego, Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kolbudach.

E-maile dotyczące Ośrodka Zdrowia w Kolbudach

Mam małe dziecko, więc jestem częstym gościem w ośrodku zdrowia. Niestety panuje tam straszny chaos! Pacjenci czekający w kolejkach niekiedy toczą między sobą "wojny" o swoje miejsce. Idąc na szczepienie z dzieckiem niekiedy czekam półtorej godziny tylko po to, aby lekarz mógł osłuchać małego i pozwolić na zastrzyk. Pielęgniarki nie interesują się takim zamieszaniem - niektóre wręcz są nieprzyjemne wobec pacjentów. Czy Pan ma jakiś wpływ ażeby ulepszyć funkcjonowanie tej placówki?

Szanowny Panie Wójcie! Chciałabym zwrócić pańską uwagę na działalność Ośrodka Zdrowia w Kolbudach. Żeby dodzwonić się do rejestracji trzeba mieć ogromne szczęście - rzadko kiedy telefon odbierany jest przed godz. 10. Lekarze przyjmują zupełnie inaczej, niż mają napisane na drzwiach, a dodatkowo notorycznie się spóźniają. A pacjenci, którzy przyjmowani są do innego lekarza z powodu nieobecności ich lekarza rodzinnego, są lekceważeni i przyjmowani po pacjentach danego lekarza - nie obowiązują nawet godziny rejestracji. Czy może Pan coś z tym zrobić?

Czy ma pan jakiś wpływ na funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Kolbudach? Niestety panuje tam straszny chaos.

Czy w ośrodku zdrowia w Kolbudach zapanuje jakaś logika? Dzieci zdrowe, przychodzące do szczepienia, aby dostać się do gabinetu pani pielęgniarki muszą przedrzeć się przez kordon chorych dzieci. Już nie wymagam aby była osobna poradnia dla dzieci zdrowych i chorych (tak jak to jest w większości ośrodków) ale można by ustalić jakieś osobne godziny, czy dni dla dzieci zdrowych! Kolejna sprawa - dlaczego pacjenci nie są umawiani na konkretne godziny? Każda wizyta w ośrodku trwa kilka godzin i nie dość, że czekam na swoją kolej, to jeszcze zawsze przy okazji wejdzie ktoś kto tylko się będzie pytał a potem okazuje się, że siedzi w gabinecie 20 minut! Jest to denerwujące zwłaszcza gdy czekam z gorączkującym dzieckiem. Czy lekarze pracujący w naszym ośrodku nie dostrzegają tych problemów? Dlaczego nic się z tym nie robi? A może łatwiej jest udawać że problem nie istnieje? W innych ośrodkach umawianie na konkretną godzinę i nadanie numeru przy rejestracji rozwiązuje problem kłótni przed gabinetem i długiego oczekiwania w kolejce wśród chorych ludzi. Dlaczego nikt na to nie wpadnie w Kolbudach?

Tadeusz Wysocki, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Kolbudach

Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące pracy lekarza i pielęgniarki powinny być przedstawione swojemu lekarzowi rodzinnemu. Jedyną instytucją kontrolującą pracę Praktyki Lekarza Rodzinnego jest Narodowy Fundusz Zdrowia (tel. 058 75-12-500). NFZ dopuszcza zmianę lekarza rodzinnego po upływie co najmniej 6 miesięcy bez żadnych opłat. NFZ wymaga, aby rejestracja pacjentów do lekarza odbywała się telefonicznie lub osobiście w rejestracji na wyznaczoną godzinę. Trudności wynikające z dodzwonienia się do Ośrodka Zdrowia wynikają między innymi z działania centrali telefonicznej - dzwoniąc słyszymy sygnał wolny co nie oznacza nie odbierania telefonu, ale to, że prowadzona jest rozmowa telefoniczna. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie w godzinach rannych, kiedy dużo osób chce się zarejestrować. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest możliwość wybrania numeru wewnętrznego lub numeru telefonu bezpośredniego do gabinetu w sytuacji, kiedy pacjent chce osobiście porozmawiać bezpośrednio z lekarzem - aby np. uzyskać poradę telefoniczną. Każdy z lekarzy rodzinnych przyjmuje średnio ponad 800 pacjentów miesięcznie tj. ok. 40 dziennie. Czas wizyty jest różny: czasami 5 do 10 minut, ale bywa również, że pacjentowi trzeba poświęcić ponad 30 minut. Specyfika naszej gminy jest taka, że spora część pacjentów przyjeżdża do lekarza autobusem z odległych nawet ok. 10 km miejscowości. Wtedy nagle kolejka do lekarza staje się duża, dlatego często nie jest możliwe przestrzeganie wyznaczonych godzin.- Świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Kolbudach udzielane są przez cztery samodzielne Praktyki Lekarzy Rodzinnych, z których każda ma oddzielny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że każdy lekarz rodzinny sprawuje opiekę nad zapisanymi do niego pacjentami. Zakres i sposób udzielania świadczeń medycznych przez lekarza rodzinnego reguluje umowa zawarta z NFZ. Godziny pracy lekarza, a więc zarówno godziny przyjęć w gabinecie i wizyt domowych, określa harmonogram. Świadczenia medyczne są udzielane od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00 (w tym czasie również w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe). W soboty, niedziele i dni świąteczne oraz pozostałe dni od godz. 18.00 do 8.00 lekarzy rodzinnych zastępują lekarze Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. Nagłe zachorowanie czy pogorszenie stanu zdrowia stanowiące zagrożenie życia zawsze powinno być zgłaszanie do Pogotowia Ratunkowego.

Z powodu urlopów, szkolenia, choroby lub pełnienia funkcji społecznych przez lekarza rodzinnego w ramach tzw. praktyki grupowej inny lekarz udziela porady w stanach nagłych zachorowań pacjentom z poza listy. W takiej sytuacji również obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczepienia obowiązkowe dzieci zdrowych od niedawna odbywają się we wszystkich gabinetach zabiegowych lekarzy rodzinnych. Obecnie każda pielęgniarka ma uprawnienia (po skończeniu specjalnego kursu) do szczepienia dzieci. Zgłoszenia na szczepienie także wymagają wcześniejszej rejestracji na godzinę. Po przybyciu do ośrodka zdrowia, rodzic z dzieckiem - w celu dokonania szczepienia - może bezpośrednio udać się do gabinetu zabiegowego swojego lekarza rodzinnego, nie czekając w kolejce. Należy równie podkreślić, że od września 2007 roku szczepienia dzieci i młodzieży szkolnej odbywają się w gabinecie lekarza rodzinnego, a nie w szkole.

Wszelkie uwagi zawarte w mailach zostały wnikliwie omówione ze wszystkimi współpracownikami i będą brane po uwagę w funkcjonowaniu służby zdrowia w Gminie Kolbudy.

 

Zadbaj o zdrowie

Gmina Kolbudy co roku finansuje wiele programów medycznych służących m.in. wczesnemu wykrywaniu niepokojących zmian w piersiach. Każda kobieta powinna jednak rutynowo wykonywać proste samodzielne badanie piersi.

Pierwsza część badania polega na obserwacji piersi. Stań przed lustrem, a ręce opuść luźno wzdłuż ciała. Szukaj zmian w wielkości i kształcie piersi, oraz zmian w brodawkach - zwłaszcza jakiegokolwiek krwawienia lub wydzieliny. Skóra o wyglądzie "skórki pomarańczy" jest ważnym, niepokojącym sygnałem.
Unieś ręce nad głowę. Stań bokiem do lustra tak, aby obejrzeć piersi pod wszystkimi kątami, z obydwu stron.
Ostatnia część badania polega na dotykaniu obu piersi w poszukiwaniu zmian. Leżąc na plecach wyciągnij jedną rękę i włóż dłoń pod głowę. Trzymając drugą dłoń płasko, mając jednocześnie złączone palce, dotykaj piersi dookoła drobnymi, kolistymi ruchami - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zbadaj całą pierś łącznie z brodawką. Zbadaj dół pachowy po tej samej stronie na obecność guzków. W podobny sposób zbadaj drugą pierś.
Pamiętaj! Jeżeli znajdziesz coś, co Cię zaniepokoi jak najszybciej odwiedź swojego lekarza.