Wakacje na finiszu. Niebawem zabrzmią pierwsze dzwonki a najmłodsi mieszkańcy Gminy Kolbudy wyruszą w drogę do szkoły. Dla wielu z nich będzie to pierwsza wyprawa z tornistrem. O to, aby maluchy bezpiecznie dotarły na lekcje zadba Straż Gminna w Kolbudach. Nasi mundurowi włączyli się do akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Do nowego roku szkolnego przygotowują się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również nasi strażnicy gminni. „Bezpieczna droga do szkoły” to akcja, która służyć ma wpajaniu najmłodszym podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do realizowanej w województwie kampanii edukacyjnej włączyła się Straż Gminna w Kolbudach.

Pierwszym elementem akcji było sprawdzenie oznakowania przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu szkół. Kontroli poddano też stan chodników, barierek i innych zabezpieczeń, od których zależy zdrowie i życie pieszych.

- Przyjrzeliśmy się dokładnie wszystkim przejściom dla pieszych w pobliżu gminnych szkół - mówi Paulina Groszewska ze Straży Gminnej w Kolbudach. - Nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości. Wszystkie przejścia są doskonale oznakowane. Pozostaje mieć nadzieję, że uczniowie będą się stosować do zasad ruchu drogowego. Temu właśnie służyć mają nasze spotkania z najmłodszymi.

W pierwszych dniach września, wraz z uczniami, w pobliżu szkół pojawią się strażnicy gminni. Będą uczyć najmłodszych podstawowych zasad dotyczących przechodzenia przez jezdnię. Maluchom rozdawane będą również odblaski.

- Pojawimy się przy każdej ze szkół - mówi Paulina Groszewska. - Oprócz zajęć w terenie planujemy również cykl spotkań i pogadanek, które organizowane będą w szkołach. Zajęcia adresowane są głównie do najmłodszych uczniów. Wielu z nich po raz pierwszy wybierze się na lekcję bez asysty rodziców.

Pozostaje mieć nadzieję, że rady i wskazówki udzielane maluchom przez mundurowych lepiej zapadną w pamięci uczniów. Oprócz prezentacji, pogadanek i dyskusji będą też gry, zabawy oraz konkursy.

- Mam nadzieję, że pogadanki i zajęcia z udziałem straży miejskiej pomogą najmłodszym uczniom przyswoić elementarne zasady bezpieczeństwa na drodze - mówi wicewójt Marek Goliński. - Liczę, że akcja „Bezpieczna droga do szkoły” uspokoi też trochę rodziców. Każdy kto po raz pierwszy posyłał dziecko do szkoły wie doskonale, że to dość stresujące przeżycie. W naszej gminie nie dochodzi na szczęście do zbyt wielu wypadków drogowych z udziałem dzieci. Musimy jednak dmuchać na zimne. Uważam, że to pożyteczna kampania.

Chociaż przejścia dla pieszych oznakowane są prawidłowo, Gmina Kolbudy podejmuje kolejne działania służące poprawie bezpieczeństwa pieszych. Wystąpiliśmy do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 221 o umiejscowienie - przed przejściem dla pieszych przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach - poprzecznych, grubowarstwowych linii spowalniających. Nie wszyscy kierujący stosują się bowiem do obowiązujących w terenie zabudowanym ograniczeń prędkości.

W akcji „Bezpieczna droga do szkoły” uczestniczy 19 straży z całego województwa. W kampanii udział biora straże gminne z: Kolbud, Kobylnicy, Kościerzyny i Pruszcza Gdańskiego oraz miejskie z: Chojnic, Gdańska, Gdyni, Helu, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pruszcza Gdańskiego, Pucka, Rumi, Sopotu, Słupska, Sztumu, Tczewa i Wejherowa. Przedsięwzięcie realizowane jest według wspólnie opracowanych  standardów.