Ponad 20 milionów złotych przeznaczono w ostatnich dwóch latach na realizację inwestycji na terenie gminy Kolbudy. – To rekordowy wynik, który jednak będziemy się starali w najbliższych dwóch latach poprawić – zapewnia Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.

Mijają właśnie dwa lata rządów wójta i radnych wybranych w wyborach samorządowych w 2010 roku. W gminie Kolbudy na kolejną, trzecią już kadencję, wybrany został Leszek Grombala. Do Rady Gminy weszła również większość radnych startujących z komitetu obecnego wójta.

- Półmetek kadencji samorządu terytorialnego jest zawsze okazją do podsumowań – mówi Leszek Grombala. – W ciągu minionych dwóch lat udało się zrealizować wiele z obietnic złożonych wyborcom. A nasza gmina ma to szczęście, że zarówno wójt, jak i większość radnych ma szansę kreować rzeczywistość naszej gminy już od kilku kadencji.

Według wójta Leszka Grombali za największy pozytyw mijających dwóch lat należy niewątpliwie uznać liczne inwestycje.

- I myślę tutaj zarówno o inwestycjach największych, jak też i tych mniejszych, które jednak ułatwiają codzienne życie naszym mieszkańcom. Na początku kadencji obiecywałem, że w naszych poczynaniach będziemy skupiać się na realizacji inwestycji najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców naszej gminy – a mianowicie budowie nowych i poprawianiu stanu istniejących już dróg. I wydaje mi się, że z efektów naszych działań mieszkańcy mogą być zadowoleni. Dużym nakładem sił i środków udało nam się wybudować pierwszy etap tzw. drogi przemysłowej, która docelowo połączy Kowale z Otominem, a co najważniejsze zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych gminy Kolbudy. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim udało nam się m.in. przeprowadzić remont kapitalny drogi Lublewo – Straszyn oraz ulicy Dworcowej w Kolbudach. Kończy się długo oczekiwany remont ul. Faustyny w Kowalach. Takich inwestycji w ciągu minionych dwóch lat było wiele. A chociaż drogi są naszym priorytetem, to nie skupiamy się przecież jedynie na nich. Remonty placówek oświatowych, budowa ujęcia wody w Bąkowie czy kontynuacja budowy ciągu pieszo – rowerowego z Kolbud do Kowal to tylko niektóre przykłady inwestycji nie związanych z drogami.

Kwotę ponad 7 mln złotych udało się Gminie Kolbudy pozyskać ze środków pozabudżetowych.

- Jak zawsze staramy sięgać po pieniądze wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. I to zarówno w programach, gdzie można pozyskać duże kwoty na wydatki inwestycyjne, jak również i tam, gdzie do wzięcia są pieniądze na tzw. programy miękkie. A że często środki pozyskane w tych mniejszych programach możemy kierować w stronę naszych najmłodszych mieszkańców, to tak właśnie czynimy. Bo to przecież nasze dzieci i wnuki powinny być właśnie otaczane przez nas jak największą opieką.

Z roku na rok budżet gminy Kolbudy jest coraz większy. Jednak, jak podkreśla wójt Grombala nie oznacza to, że wszechogarniający kryzys omija gminę Kolbudy.

- Staramy się dmuchać na zimne i pomimo że pokusa zadłużania się i realizowania wielu inwestycji z kredytów jest bardzo duża, cały czas utrzymujemy zadłużenie naszej gminy na bardzo niskim poziomie. Pomimo kryzysu obserwowany od kilku lat wzrost gminnych dochodów pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość i kontynuować tradycję w postaci realizacji inwestycji w każdym sołectwie.

Jak dodał Leszek Grombala pomimo tego, że pierwszą połowe kadencji można uznać za udaną, to nie zabrakło w jej trakcie również wielu negatywów.

- Najwięcej zmartwień przysparzają nam problemy dnia codziennego. Dowozy dzieci do szkół, remonty dróg gruntowych czy nadchodząca zima i związane z nią odśnieżanie dróg, które rok rocznie budzi wiele emocji, to tylko niektóre z nich. Jednak zawsze, w każdym przypadku, staramy się reagować i pomagać naszym mieszkańcom tak szybko, jak to jest tylko możliwe. I chociaż czasami rzeczywiście zdarzają nam się pewne niedociągnięcia, to ogólny bilans naszych starań wychodzi jednak na plus. A ostateczny werdykt w tej sprawie wydadzą już za dwa lata nasi mieszkańcy oddając swój głos przy wyborczych urnach.

Liliana Redmann, Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy: - Obecna kadencja z wielu powodów nie należy do najłatwiejszych. Potrzeby naszych mieszkańców rosną niestety dużo szybciej niż wpływy do gminnego budżetu. Jednak wydaje mi się, że nam jako radnym udaje się nadawać właściwy kierunek zmianom zachodzącym w naszej gminie. Przy współpracy z sołtysami staramy się podejmować decyzje, które będą służyły rozwojowi zarówno gminy Kolbudy jako całości, jak i poszczególnych sołectw – zarówno tych największych, jak tych trochę mniejszych. Jednocześnie uważnie wsłuchujemy się we wszystkie sygnały, które do nas docierają – zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Bo przecież pomimo tego, że zostaliśmy wybrani jako reprezentanci naszych mieszkańców nie oznacza to, iż posiedliśmy monopol na wiedzę. Mimo wszystko mam jednak nadzieję, że na półmetku kadencji w większości przypadków udało nam się spełnić nadzieje pokładane w nas przez mieszkańców Gminy Kolbudy. I dlatego też z optymizmem można spoglądać w przyszłość.

Wybrane inwestycje zrealizowane w latach 2010-2012 na terenie Gminy Kolbudy

 • budowa I etapu drogi Otomin – Kowale
 • remont kapitalny drogi Lublewo – Straszyn (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)
 • remont kapitalny ul. Dworcowej w Kolbudach (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)
 • budowa drogi Kolbudy – Nowiny
 • modernizacja ul. Konnej w Otominie
 • budowa wielofunkcyjnego boiska w Bielkówku
 • rozbudowa i remont ul. Polnej w Lublewie
 • modernizacja ul. Faustyny w Kowalach
 • kontynuacja budowy ciągu pieszo – rowerowego Kolbudy – Kowale
 • ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania w Bąkowie
 • modernizacja ZKPiG w Kolbudach
 • modernizacja wyjazdu z ul. Skrzatów na drogę wojewódzką nr 221 w Kolbudach