Pokąsania przez psy, nielegalne spalanie odpadów, reagowanie na zagrożenia w ruchu drogowym, czy działania prewencyjne zapobiegające sprzedaży alkoholu nieletnim - tak wygląda codzienna służba Straży Gminnej w Kolbudach. Przedstawiciele Policji i strażnicy zapoznali radnych ze statystykami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa w naszej gminie.

W pierwszym półroczu swojej działalności Straż Gminna stara się poprzestawać na pouczeniach i ostrzeżeniach. Jak twierdzi komendant Mirosław Mudlaff przyjęte metody wydają się być właściwymi. Nie oznacza to, że nasi strażnicy nie stosują bardziej rygorystycznych środków represji w postaci mandatów karnych, czy wniosków kierowanych do sądu.

Podczas ostatniej sesji radni Gminy Kolbudy mieli okazję zapoznać się ze stanem bezpieczeństwa na naszym terenie. Raporty dotyczące stwierdzonych wykroczeń i podejmowanych działań zaprezentowali Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Radosław Pietrzak oraz Komendant Straży Gminnej w Kolbudach Mirosław Mudlaff.

211 interwencji Straży Gminnej

Od połowy marca do końca sierpnia bieżącego roku Straż Gminna w Kolbudach zrealizowała 211 interwencji. Zdecydowana większość dotyczyła zgłoszeń z zakresu utrzymania porządku i czystości. Najwięcej z 62 tego typu zgłoszeń kierowano z Kolbud oraz wsi Kowale. Nasi mundurowi często informowani są też o psach biegających swobodnie po ulicach.

- To rzeczywiście spory problem - mówi Mirosław Mudlaff. - Niestety zdarzały się również przypadki pokąsania przez czworonogi. W sumie mięliśmy 25 interwencji związanych z bezpańskimi psami. Straż Gminna ściśle współpracuje jednak z Fundacją „Pies Szuka Domu”, która pomaga w odławianiu zwierząt.

Do strażników kierowanych jest również wiele próśb o interwencje w zakresie ruchu drogowego. Spośród 46 działań podejmowanych przez naszą Straż Gminną większość realizowano w Kolbudach, Lisewcu i wsi Buszkowy.

Edukacja i prewencja

Do zadań Straży Gminnej nie należy oczywiście wyłącznie reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. To w dużej mierze również działania prewencyjne, edukacyjne i patrole. Mundurowi od początku września rozdają odblaski uczniom gminnych szkół oraz instruują maluchy jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Podejmują również czynności mające zapobiegać sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Strażnicy, we współpracy ze spółką „Reknica”, realizują zadania służące identyfikacji i eliminacji przypadków nielegalnego zrzutu nieczystości płynnych.

Z zaprezentowanych radnym statystyk wynika, że Straż Gminna w Kolbudach prowadzi obecnie 12 postepowań w trybie kodeksu postępowania o wykroczenia. Część postępowań dotyczy nielegalnego podrzucania odpadów budowlanych w miejsca selektywnej zbiórki. W trzech przypadkach naruszenia prawa strażnicy skierowali do sądu wnioski o ukaranie.

- Straż Gminna nie ma uprawnień Policji, więc w działaniach wyręczać jej nie może - mówi Mirosław Mudlaff. - Policja w wielu sprawach potrzebuje jednak wsparcia ze strony Straży Gminnej.

Policja wszczęła 189 postępowań

Swoje informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie Kolbudy przedstawiła radnym również Policja. Dane statystyczne referował Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Radosław Pietrzak.

Policja dokonała  zestawienia wykroczeń, przestępstw i zdarzeń drogowych (odnotowanych w pierwszym półroczu roku 2016) z analogicznym okresem ubiegłego roku. Statystyki nie wyglądają źle, choć wiadomo, że to nie liczby budują poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Według informacji zaprezentowanych przez komendanta, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kolbudach wszczęli w tym roku 189 postępowań. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku ich liczba wynosiła 221.

Mniej kradzieży z włamaniem

Co godne odnotowania znacznie spadła liczba kradzieży z włamaniem na naszym terenie. W pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano 29 tego rodzaju zdarzeń, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku było ich 42. Bez zmian prezentuje się natomiast statystyka dotycząca zgłoszeń kradzieży samochodów. Zarówno w roku bieżący, jak i sześciu pierwszych miesiącach ubiegłego roku odnotowano po 8 takich przypadków. W pierwszym półroczu wszczęto jedno postępowanie w sprawie dotyczącej pobicia. Ciekawostką jest fakt, że w bieżącym roku z 915 do 1373 wzrosła liczba interwencji naszych policjantów. Mundurowi nałożyli też więcej mandatów karnych. Ich liczba wynosi obecnie 241, podczas gdy w roku ubiegłym, po sześciu miesiącach, było ich 90.

Więcej wypadków i kolizji drogowych

Niestety niepokojąco wzrasta liczba zdarzeń drogowych. W tym roku odnotowano już 109 kolizji, podczas gdy w pierwszym półroczu 2015 roku było ich 68. Więcej jest również wypadków drogowych. Tu proporcje układają się 17 do 14 w roku ubiegłym. Rannych w tym roku zostało 19 osób, o 3 mniej niż przed rokiem. Na pocieszenie pozostaje fakt, że ani w pierwszym półroczu 2015 roku, ani w roku bieżącym nie odnotowano przypadków śmiertelnych. Warto jednak zdjąć nogę z gazu i zachować większą ostrożność.

Ścisła współpraca strażników z Policją

Zwiększeniu bezpieczeństwa w Gminie Kolbudy służyć ma ścisła współpraca Straży Gminnej z Policją. Podczas wspomnianej już Sesji Rady Gminy Kolbudy doszło do podpisania umowy o takiej współpracy. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli wójt Leszek Grombala oraz komendant powiatowy Policji insp. Radosław Pietrzak.