Rodzice dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy Kolbudy zgłaszają liczne uwagi dotyczące jakości usług realizowanych przez przewoźnika. - Rzeczywiście, skala problemu jest zdecydowanie większa niż w ubiegłych latach – przyznaje Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.

Przetarg na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Gminy Kolbudy, czyli na dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 wygrał PKS Gdańsk.

- Była to jedyna firma, która przystąpiła do przetargu – mówi Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy. – I podpisując umowę z tym doświadczonym przecież przewoźnikiem nie sądziliśmy, że z jej realizacją będą jakiekolwiek problemy.

Niestety, już w pierwszych dniach września okazało się, że problemy jednak wystąpiły. Rodzice dzieci korzystających z dojazdów zgłaszali przypadki wymuszania przez kierowców zakupu biletu przez dzieci, nie zatrzymania się na odpowiednim przystanku, ominięcia miejscowości, a nawet pozostawiania dzieci na przystankach.

- Skala problemu jest zdecydowanie większa niż w ubiegłych latach – przyznaje Leszek Grombala. – Bo o ile w przeszłości mieliśmy do czynienia z pojedynczymi incydentami, które w większości dotyczyły punktualności kursowania autobusów, o tyle dzisiaj mówimy o poważnych uchybieniach, które po prostu nie mogą mieć miejsca. Za dowozy naszych dzieci do szkół płacimy niebagatelną kwotę 610 tysięcy złotych i nie wyobrażam sobie, aby obecna sytuacja nie uległa poprawie.

Leszek Grombala dodał, że za każdorazowe uchybienia Urząd Gminy obciąża przewoźnika karami wynikającymi z umowy.

- Nie są to małe kwoty, jednak jeżeli kary te nie zdyscyplinują przewoźnika, to będziemy musieli zerwać podpisaną umowę i poszukać innego sposobu dowozów do szkół. Bo bezpieczeństwo dzieci stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Niezależnie od tego pracujemy nad osobnym rozwiązaniem problemu dowozu najmłodszych dzieci uczęszczających do szkół. Bo o ile dzieci starsze w wielu sytuacjach są w stanie sobie poradzić, o tyle dzieci z klas 1-3 są najczęściej bezsilne.

W celu przestrzegania prawidłowości warunków umowy z przewoźnikiem w szkołach będą prowadzone rejestry uchybień. Zaistniałe problemy muszą być zgłaszane w dniu zdarzenia. Rejestr będzie prowadzony w miejscu ogólnie dostępnym dla rodziców. Przyjmowanie uwag i uchybień będzie się odbywało w każdej dostępnej formie (osobiście, zgłoszenie telefoniczne, mail, fax).