Wójt Gminy Kolbudy oraz Centrum Edukacyjne IDEA zapraszają dorosłych mieszkańców do udziału w darmowych szkoleniach językowych i komputerowych. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Nowe kompetencje – nowe szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Propozycja adresowana jest przede wszystkim do osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch turach. Uczestnicy szkoleń otrzymają dożywotnie, uznawane w świecie, certyfikaty. Oprócz darmowego udziału w zajęciach osoby zakwalifikowane do projektu będą mogli skorzystać z darmowych podręczników oraz uzyskają bezpłatny dostęp do interaktywnych treści szkoleniowych online. Program przewiduje również dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, podczas zajęć.

Kurs języka angielskiego obejmuje 120 godzin zajęć. Zostanie zakończony prestiżowym egzaminem zewnętrznym TOEIC. W takim samym wymiarze realizowane będą zajęcia z języka niemieckiego, którego zwieńczeniem będzie egzamin zewnętrzny TELC. Projekt uwzględnia również 120 godzin szkoleń komputerowych, połączonych z egzaminem z 5 obszarów kompetencji, zgodnie z certyfikacją ECCC/ECDL lub równorzędną.

Kursy językowe realizowane będą w 54, dwunastoosobowych grupach. W kursie komputerowym przewidziano utworzenie 14 grup złożonych z dziesięciu uczestników. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców w miejscach i terminach uzgodnionych z osobami biorącymi udział w szkoleniu.

Ostateczne zakwalifikowanie osoby aplikującej do udziału w szkoleniach językowych będzie możliwe, o ile wynik jej testu diagnostycznego pozwoli  przyporządkować ją do grupy o takim samym poziomie znajomości języka grupy utworzonej na danym terenie. Rekrutacji dokona komisja na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie załączonym pod tekstem.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo, wraz z podaniem daty spotkania, na którym zostaną podpisane Umowy uczestnictwa.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Pani Anna Steffke, tel. 502 508 120.

Wypełniony, załączony pod tekstem, wniosek należy złożyć do końca maja br. w pokoju nr 312 Urzędu Gminy Kolbudy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt szkoleniowy „Nowe kompetencje – nowe szanse” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt adresowany do osób dorosłych zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa pomorskiego.