Pomimo tego, że sezon wakacyjny w pełni, inwestycje na terenie gminy Kolbudy realizowane są zgodnie z planem.

Każdy, kto podróżuje drogą wojewódzką na trasie Kolbudy - Gdańsk może zauważyć prace przy kolejnym odcinku ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221.

- Do połączenia Kolbud z Gdańskiem pozostaną nam do wykonania dwa niewielkie odcinki ciągu w Bąkowie, w tym jeden w centrum miejscowości. Jednak jego realizacja jest uzależniona od wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przepustu pod drogą, na który nota bene czekamy już wiele lat - powiedział Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy.

Ciąg pieszo-rowerowy to oczywiście nie jedyna inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy Kolbudy. Trwa kompleksowa modernizacja ul. Krótkiej w Kolbudach, budowany jest również chodnik na ul. Wołodyjowskiego w Łapinie, na której to ulicy kładziona jest także nowa wylewka asfaltowa.

- Lada moment powinny rozpocząć się prace przy długo oczekiwanej, nowej remizie OSP w Lublewie - mówi wójt Grombala. - Zakończony został również kompleksowy remont Przystani Żeglarskiej w Kolbudach, która swoje podwoje otworzy już na początku sierpnia.

Tradycyjnie podczas wakacyjnej przerwy w nauce szkolnej realizowane są także inwestycje w placówkach oświatowych. W Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie wymieniono system centralnego ogrzewania, a w Szkole Podstawowej w Pręgowie prowadzony jest remont sal lekcyjnych.