Zakończenie pracy zawodowej, pogarszająca się sprawność fizyczna, problemy zdrowotne, utrata kogoś bliskiego czy poczucie pustki i samotności – wszystko to może powodować emocjonalny kryzys. Wiek senioralny, to czas wielu ważnych zmian. Nierzadko osoby na tym etapie życia potrzebują pomocy psychologicznej. Rozmowa ze specjalistą stanowić może istotne wsparcie w pokonywaniu tego rodzaju trudności.

Odpowiedzią na potrzeby seniorów, poszukujących pomocy może być wsparcie psychologiczne dla osób po 60 roku życia. Ofertę adresowaną do mieszkańców gminy Kolbudy realizuje Stowarzyszenie INTERIOS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - ASOS 2014-2020.

„Do sięgnięcia po bezpłatne wsparcie psychologiczne zapraszam Osoby, które ukończyły 60 rok życia, bądź sprawują opiekę nad taką osobą. Borykające się z - nadmiernym zmęczeniem, poczuciem przeciążenia, niepokojem czy depresją. Doświadczające różnego rodzaju kryzysów związanych np. ze śmiercią bliskiej osoby, chorobą, zakończeniem pracy, rozstaniem z partnerem czy usamodzielnieniem dzieci. Zmiana - choć wydaje się potrzebna, nie zawsze jest łatwa do przyjęcia. W adaptowaniu się do niezbędnych zmian, akceptowaniu tego czego zmienić się nie da, może pomóc ten kontakt. Spotkania finansowane z projektu są możliwe do wyczerpania limitu w neutralnym gabinecie.

Serdecznie zapraszam. Ilona Sidło tel. 692 – 113 -235”