Wydarzenie, które miało dziś miejsce bez wątpienia zapisze się w historii naszego samorządu. W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano bowiem umowę na budowę krytej pływalni. Na basen, który powstanie przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach wielu naszych mieszkańców czekało ponad trzy dekady.

Punktualnie o godzinie 9.00 wójt Leszek Grombala i przedstawiciel firmy B.O.B. P. Biełuś, która wygrała przetarg, złożyli podpisy pod stosowną umową. W ciągu kilku najbliższych dni rozpocznie się budowa pływalni.

- Czekaliśmy na tę chwilę bardzo długo - mówi wójt Leszek Grombala. - Wielu naszych mieszkańców straciło już chyba wiarę, że inwestycja zostanie kiedykolwiek zrealizowana. Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że uczestniczymy w wyjątkowym wydarzeniu. Wykonawca może rozpoczynać budowę. Do końca września powinny zostać wykonane prace ziemne. Kompleks sportowy jaki mamy przy szkole, uzupełniony o krytą pływalnię, będzie bez wątpienia powodem do dumy dla naszej gminy.

W uroczystym podpisaniu dokumentu uczestniczył Robert Aszyk, dyrektor ZKPiG w Kolbudach, przy której powstanie pływalnia. Spotkanie było też okazją do omówienia przygotowań do realizacji pierwszego etapu inwestycji. Jak zapewnił przedstawiciel wykonawcy plac budowy, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły zostanie odpowiednio zabezpieczony, aby prace nie kolidowały z działalnością szkoły.

- To ważny dzień dla placówki, którą kieruję oraz dla wszystkich mieszkańców gminy - mówi Robert Aszyk. - Czekaliśmy na tę inwestycję 32 lata. Budowę pływalni przy szkole zapowiadano już w 1986 roku, gdy sam byłem jeszcze uczniem tej szkoły. Przed nami duże wyzwanie, ale jesteśmy do niego przygotowani. Odpowiednio wcześniej wykonaliśmy m.in. dodatkowe wejścia do szkoły, z których będziemy korzystali podczas budowy pływalni. Główne wejście do szkoły od strony placu apelowego zostanie bowiem zamknięte.

Budynek poza funkcją basenową będzie posiadał strefę fitness na piętrze oraz strefę saun na parterze. Ze szkołą będzie scalony łącznikiem, który ma powstać w wyniku przebudowy istniejącego wejścia głównego do ZKPiG.

- Z niecierpliwością oczekuję otwarcia pływalni - mówi Pan Krzysztof, mieszkaniec Kolbud. - Basen oraz planowane sauny to bez wątpienia wielka atrakcja dla mieszkańców oraz uczniów szkoły, którzy na obowiązkowe zajęcia w ramach lekcji w-f muszą być dowożeni. Zaraz pojawią się pewnie pytania o to czy inwestycja będzie przynosić dochody do gminnego budżetu. Ja uważam, że nie wszystko musi być nastawione na zysk. Niektóre inwestycje powinny być po prostu dla ludzi.

Zgodnie z projektem - na poziomie zero - zlokalizowana zostanie część techniczna, w której umieszczona będzie cała technologia związana z basenem i ruchomym dnem, a także niezbędne instalacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Główna strefa basenu umiejscowiona będzie na poziomie pierwszym. Znajdzie się tam hala pływalni z sześciotorowym basenem sportowym o wymiarach 25x13,50 m, głębokości 1,8 m, a także basen rekreacyjny o nieregularnych wymiarach ok. 21,25x5,34 m i zróżnicowanych głębokościach 80 cm i 40 cm. W basenie sportowym na szerokości trzech torów zaprojektowane zostało ruchome dno, pozostałe 3 tory będą o stałej głębokości. Obok basenu rekreacyjnego zlokalizowana będzie wanna spa dla dziesięciu osób. 

W strefie saun znajdą się dwa zespoły szatniowe z pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi, z których korytarzem można przejść do pomieszczenia relaksu będącego w bezpośrednim połączeniu z saunami – suchą i mokrą. Na poziomie pierwszym zlokalizowane są również zespoły szatniowe (dwie szatnie męskie, dwie szatnie damskie oraz jedna szatnia rodzinna) wraz z częścią higieniczno – sanitarną oraz pomieszczenia obsługi basenu, w tym: pomieszczenie recepcji, socjalne oraz ratownika.

Na poziomie drugim znajdzie się taras i strefa fitness.