Jest szansa na to, że publiczny ośrodek zdrowia w Kolbudach przejdzie remont, którego skutkiem będzie znaczna poprawa warunków w jakich przyjmowani są pacjenci. W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano list intencyjny, pod którym podpisy złożyli wójt Leszek Grombala oraz najemcy, czyli lekarze świadczący usługi na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbudach. Lokal przy ulicy Plac Kaszubski 7 stanowi własność Gminy Kolbudy.

- Wszyscy mamy świadomość tego, że przychodnia lekarska pilnie potrzebuje remontu - mówi wójt Leszek Grombala. - Lokal nie spełnia już standardów, które spotykamy już w większości tego typu placówek. Chcemy więc, wspólnie z najemcami, przeprowadzić niezbędne prace, które poprawią dostępność do nieruchomości oraz umożliwią zwiększenie liczby pomieszczeń.

W imieniu SPZOZ w Kolbudach list podpisał kierownik lek. med. Tadeusz Wysocki. Podpisy pod umową złożyli również pozostali medycy prowadzący w gminnym budynku indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

W liście intencyjnym zapisano m.in. , że strony dostrzegają zasadność przeprowadzenia w budynku prac remontowo-budowlanych. Podpisani wyrażają wolę wykonania prac budowlanych w szczególności polegających na rozbudowie nieruchomości skutkującej zwiększeniem liczby pomieszczeń. W planie jest również poprawa ciągu komunikacyjnego łączącego kondygnacje obiektu. Wewnątrz budynku niezbędny jest również montaż windy od wejścia do pierwszego piętra. W zakresie planowanych do realizacji zadań ujęto również przebudowę instalacji telekomunikacyjnych.

W 50 procentach koszty planowanych przedsięwzięć zobowiązuje się pokryć Gmina Kolbudy. Pozostała część opłacona zostanie ze środków własnych najemców. Ustalono, że za realizację prac odpowiedzialna będzie Gmina Kolbudy.

- Z niecierpliwością czekam na efekt takiego porozumienia - mówi pani Joanna, która w Kolbudach mieszka od urodzenia. - Do ośrodka zdrowia uczęszczałam już jako małe dziecko. Gdy wchodzę tam dziś, po trzydziestu latach, mam wrażenie, że czas stanął tam w miejscu. Mam nadzieję, że nie skończy się na obietnicach.

Jak czytamy w urzędowej kronice Wiejski Ośrodek Zdrowia (tak brzmiała wówczas jego nazwa) został oddany do użytku w lipcu 1973 roku. Całkowita wartość jego budowy wyniosła wówczas 6 509 000 złotych. Kwota w znacznej części pochodziła ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Swoją cegiełkę dołożyły wtedy również lokalne zakłady pracy: POM, Rolbet, MBM i GS. Urząd Gminy „ze środków pieniężnych ludności” na budowę ośrodka przekazał wówczas 120 tysięcy złotych.