Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalach zamieszkali w rejonie ulicy Guderskiego w Gdańsku będą dojeżdżać na lekcje autobusem ZTM Gdańsk linii 156. Z tego samego środka transportu korzystać będą mogli uczniowie zamieszkali w sołectwie Kowale. We wrześniu - pilotażowo - autobus kursować będzie ulicami: Ateny, Aresa, Posejdona, Heliosa i dalej Apollina. Na ulicy Ateny, za stacją benzynową, powstanie nowy przystanek autobusowy. Będzie nosił nazwę „Kowale Ateny”. Od strony ulicy Ofiar Grudnia 70 do szkoły dojedziemy linią 255. Na ulicy Zeusa powstanie para przystanków „Kowale Osiedle Cytrusowe”.

W związku z tak poprowadzoną pilotażowo trasą przejazdu autobusu linii 156 linii 255 konieczne było czasowe wprowadzenie zmian zasugerowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Ze względu na czasową zmianę organizacji ruchu konieczny jest więc demontaż kilku podrzutowych progów zwalniających. Na trasie przejazdu autobusu pojawi się również uzupełniające oznakowanie drogowe dopuszczające przejazd pojazdów ZTM o masie przekraczającej 8 ton.

Decyzja o proponowanych zmianach ograniczeń i oznakowań na trasie poprzedzona została próbnym kursem autobusu przegubowego nową trasą. Wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy, jak i ZTM Gdańsk. Na tej podstawie sporządzono listę zmian, które właśnie wprowadzane są na wspomnianym odcinku.

Pilotażowo wytyczona trasa przejazdu autobusu linii 156 pozwoli zdiagnozować jak dużym zainteresowaniem dzieci z sołectwa Kowale cieszą się dojazdy do szkoły komunikacją miejską. Ostateczna decyzja o wyborze trasy dojazdu autobusu 156 do nowej szkoły podjęta zostanie po upływie kilku tygodni. Pod uwagę brane będą również warianty dojazdu DW 221 - Glazurowa - Apollina oraz DW 221 - Zeusa - Apollina.

Autobus linii 156 na ulicy Guderskiego zatrzymywać się będzie na istniejących przystankach „Elfów” oraz „Osiedle Świętokrzyskie”. Kolejnym postojem na trasie przejazdu autobusu będzie wspomniany już nowy przystanek „Kowale Ateny”. Dalej pojazdy ZTM dojeżdżać będą do pętli przy ulicy Apollina do przystanku docelowego „Kowale Szkoła Metropolitalna”.

Od strony Gdańska do Szkoły Podstawowej w Kowalach kursować będzie również autobus linii 255, który dojeżdżać będzie od Łostowic Świętokrzyskiej ulicami Ofiar Grudnia 70 i dalej ulicą Zeusa do ulicy Apollina. Na ulicy Zeusa przy Osiedlu Cytrusowym powstanie nowa para przystanków „Kowale Osiedle Cytrusowe”. Wszystkie kursy linii 255 odbywać się będą do szkoły. Wybrane przejazdy kontynuowane będą do Jankowa Gdańskiego.

Pilotażowa trasa przejazdu autobusu ZTM linii 156