W Urzędzie Gminy Kolbudy otwarto dziś koperty z ofertami złożonymi przez firmy zainteresowane budową ulic Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Realizacji tego zadania chciało się podjąć sześciu wykonawców. Przedział zaproponowanych przez przedsiębiorców kwot wynosi od 2 045 000 zł do 3 300 535 zł. Komisja przetargowa sprawdza złożoną dokumentację, a mieszkańcy sołectwa z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie prac.

- Układ drogowy w naszej wsi od dawna wymagał przebudowy - słyszymy od jednego z mieszkańców Jankowa Gdańskiego. - Latem kurz i nierówna droga, a jesienią i zimą błotna przeprawa. Mam nadzieję, że wreszcie to się skończy. Z niecierpliwością czekam na ekipę drogowców

Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia prac? Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wyłoniony wykonawca będzie miał siedem miesięcy na realizację zadania. Zegar wystartuje w momencie podpisania umowy przez firmę, która wygra przetarg. Teraz wszystkie oferty poddane zostaną weryfikacji. Jest szansa, że złożenie podpisów na umowie z wykonawcą będzie możliwe w drugiej połowie października br. 

- Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej w Jankowie Gdańskim, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - tłumaczy Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. - Prace realizowane będą na odcinku od skrzyżowania ulic Jankowskiej z Rzemieślniczą, poprzez ul. Straszyńską do skrzyżowania ul. Podgórnej z ul. Chabrową. Łączna długość odcinka wyniesie około 480 metrów.

Zanim na drodze pojawi się betonowa kostka, chodnik oraz nowe oświetlenie drogowcy zajmą się m.in. budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego. Konieczne będzie również usunięcie kolizji z wodociągiem, kanalizacją sanitarną i gazociągiem. 

- Cieszę się, że byli oferenci i sprawnie udało się przeprowadzić całą procedurę przetargową - mówi Piotr Wójtowicz, radny z Jankowa Gdańskiego. - Przez wiele lat staraliśmy się o budowę tych dróg. Z różnych względów, niekoniecznie zależnych od gminy, realizacja inwestycji była odkładana. To jedna ze starszych pozycji uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbudy. Dość długo trwało postępowanie projektowe, gdyż mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi. Teraz wreszcie inwestycja będzie mogła się rozpocząć. Mam nadzieję, że prace uda się przeprowadzić możliwie szybko, a wprowadzone objazdy nie będą zbyt uciążliwe dla mieszkańców. Liczę na to, że warunki pogodowe będą sprzyjać realizacji prac.