Dobra wiadomość dla mieszkańców sołectwa Kowale. Ulica Glazurowa prowadząca od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 221 z ulicą Starowiejską do nowego ronda (tzw. ulica Nowa Glazurowa) już niedługo może zostać pokryta nawierzchnią asfaltową. Wójt Gminy Kolbudy Leszek Grombala przychylił się do wniosku złożonego przez przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kowalach.

„W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kowalach, zwracamy się z prośbą o utwardzenie (nawierzchnia asfaltowa) odcinka ul. Glazurowej w Kowalach. Wykonanie tej drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Kowali zwłaszcza w rejonie ulic Heliosa i Apollina. Ulica Glazurowa stanowiłaby alternatywną drogę dojazdową. Spowodowałoby to zmniejszenie ilości pojazdów w centrum, a tym samym poprawiłoby bezpieczne dojście dzieci do szkoły…” - czytamy w piśmie podpisanym przez Iwonę Kalinowską z Rady Rodziców.

Wójt Leszek Grombala przychylił się do wniosku Rady, mimo iż pierwotnie droga prowadząca od DW 221 do nowego ronda miała mieć nawierzchnię gruntową.

- Trudno nie zgodzić się z argumentacją przedstawicieli Rady Rodziców - mówi wójt Leszek Grombala. - Pierwsze tygodnie funkcjonowania placówki oświatowej w Kowalach pokazały, że musimy aktywnie pracować nad rozbudową infrastruktury drogowej w rejonie szkoły. Nowe rondo z szutrową odnogą byłoby jedynie rozwiązaniem tymczasowym. Szukamy więc w budżecie środków, które pozwoliłyby nam wykonać tę drogę w wyższym standardzie, czyli z nawierzchnią asfaltową. Na najbliższej sesji przedstawiony zostanie wniosek o zwiększenie środków w tytule inwestycyjnym „Kowale - budowa ulicy Glazurowej”. Liczę na to, że uchwała uzyska poparcie Rady. Jeżeli tak się stanie prace mogłyby się rozpocząć już niebawem, po wypełnieniu wszystkich formalności przetargowych.

W piśmie adresowanym do Wójta Gminy Kolbudy poruszono również kwestię transportu zbiorowego, który pilotażowo odbywa się wąskimi ulicami osiedlowymi , co powoduje niezadowolenie części mieszkańców osiedla Olimp.

„…Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwi również wyprowadzenie linii autobusowej poza wąskie drogi osiedlowe, co również przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zwłaszcza pieszych. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.” - czytamy w piśmie przedstawicielki Rady Rodziców.

Uchwała, która umożliwi realizację inwestycji procedowana będzie podczas najbliższej - i zarazem ostatniej w tej kadencji - sesji Rady Gminy Kolbudy. Tę zaplanowano na wtorek 9 października. Długość odcinka, który miałby zyskać nową nawierzchnię wynosi około 450 metrów.